لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

مجموعه لبخند حلال با هدف ایجاد فضای سالم و اخلاقی برای خندیدن و شاد بودن از تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ فعالیتشو شروع کرد
این مجموعه شامل
سایت رسمی لبخند حلال
اینستاگرام و کانال تلگرام و سروش ما میباشد
لبخند حلال یعنی😉👇
با هم بدون توهین به یکدیگر ،افراد،اقوام و قومیت ها حلال بخندیم 😉
باهم بخندیم ، نه به هم بخندیم😍🌹❤️❤️❤️😘
لبخندی سالم برای تمام سنین و اعضای خانواده 👪
بخندین و دیگران رو هم بخندونین❤️

7uuیه لبخند حلالی باش 👋😉