لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

 

 

  • محمد احسان

  • محمد احسان

 

 

  • محمد احسان

یه بار می‌خواستم شطرنج بازی کنم سربازام دفترچه‌شونو دیر پست کردن نصف صفحه‌ام خالی مونده بود.

 

»

 

فک کردین اگه تو استوریاتون اینو 🧿 بزارید ما دیگه نمیتونیم با چشمای شورمون گند بزنیم به عشق پایدارتون؟؟

 

کور خوندید ما تا شمارو هم دچار سگ سیاه افسردگی نکنیم ولتون نمیکنیم:)

 

 

‏تو چین یه ویروس جدید پیدا شده که ترکیب چند تا آنفلونزاس،

 

+با این اوضاع بهتره بجای ساخت واکسن  روی چین یه آنتی ویروس خوب نصب کنیم...

 

🔹🔷 @labkhande_halal ツ

  • محمد احسان

  • محمد احسان

 

 

  • محمد احسان

  • محمد احسان